MONTÁŽ KLIMATIZÁCIE

 

Odborná montáž zaručí 100% funkčnosť, efektivitu a vašu spokojnosť

Odborná montáž naozaj odborná montáž je základom Dlhodobej funkčnosti zariadenia. Výber
zariadenia je tiež dôležitá nie len z hľadiska vnútornej jednotky ale aj vonkajšej a to hlavne v období keď sa zariadenia čoraz viac využívajú aj na vykurovanie a nie len na chladenie. Teda využívanie zariadenia sa stáva skôr celoročné a záťaž na zariadenie sa enormne navýši.

Obrázok8
Obrázok1

SERVIS KLIMATIZÁCIE

Servis klimatizačných zariadení vykonávame všade tam kde sú inštalované. Vďaka nim sa zaisťuje
spoľahlivosť a vyššia životnosť. Pri väčšom počte zariadení na jednej adrese poskytujeme individuálnu ponuku. Servis nepokrýva prípadnú opravu zariadenia.
Servis jednotiek nie je diagnostika alebo oprava klimatizácie.

Čistenie klimatizácie 

  • Prečistenie a dezinfekcia vnútornej jednotky
  • Spriechodnenie Kondenzátora vonkajšej jednotky
  • Kontrola stavu chladiva
  • Kontrola elektrickej súčasti
  • Kontrola prípadné spriechodnenie odvodu kondenzu